۱- طریقه آشنایی شما با هوش سیار کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

View Results

Loading ... Loading ...

۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال هوش سیار ؟

View Results

Loading ... Loading ...

۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت هوش سیار ؟

View Results

Loading ... Loading ...

۴- میزان رضایت از پاسخگویی فروشندگان هوش سیار؟

View Results

Loading ... Loading ...

۵- خدمات پس از فروش هوش سیار ؟

View Results

Loading ... Loading ...